Ardo Gourin

Ardo Gourin

17/06/2016
Ardo bouwt een nieuw hoogbouwmagazijn te Gourin. Deze moet operationeel tegen juni 2017. Ardo en Atelier Dumon werken al jaren succesvol samen en dit wordt bevestigd met dit project. Atelier Dumon levert alle rollenbanen in het hoogbouwmagazijn en zorgt ook voor de verbinding tussen hoogbouw en de bestaande productie.
Deze bestelling is de grootste in de geschiedenis van Atelier Dumon.